Çiğ süt desteklemelerine ilişkin esaslar belirlendi

DovizBulteni.com - Çiğ süt desteklemelerine ilişkin esaslar belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi

 

Tebliğle, ilgili Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 • Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanacak ve gerekli paranın bakanlıkça aktarılmasını müteakip banka aracılığıyla ödenecek.
 • Çiğ süt desteklemesi, sütünü işleme tesislerine satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS) veri tabanına aylık olarak kaydettiren, yetiştirici-üretici örgütüne üye yetiştiricilere ödenecek.
 • Ödeme inek, manda, koyun ve keçi sütüyle soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütü için bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden yapılacak. Başvurusunu ve evraklarını döneminde tamamlamayanlar desteklemeden yararlandırılmayacak.
 • Çiğ sütünü, üretici örgütleri aracılığıyla süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan üreticiler de destek kapsamında olacak. Desteklemede Bakanlıkça belirlenen 1 kilogram süt tozu eşdeğeri süt miktarı esas alınacak.
 • Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, üye oldukları yetiştirici-üretici örgütüne ya da  il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak. Yılbaşından geçerli olmak üzere satılan süte ilişkin fatura ve makbuzlar, ilgili üretici örgütüne teslim edilecek.

 

Çiğ süt desteğinden yararlanmak isteyenlerin, üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne ya da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

 

İşletmesi ve hayvanlar TÜRKVET’e kayıtlı olacak

 • Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanların, ilgili veri tabanı TÜRKVET’e kayıtlı olması gerekecek.
 • Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygunluğu da kontrol edilecek.
 • Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödemeyle ilgili çalışma takvimi Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek.
 • İl veya ilçe müdürlükleriyle yetkilendirilmiş üretici-yetiştirici örgütleri, gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumlu olacak.
 • Merkez birliğini kurmuş, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılacak.
 • Destekleme ödemelerinin kamu kaynağı olması nedeniyle hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz veya icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamayacak.
 • Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle geri alınacak. Desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

avatar
  Haberdar olun  
Haberdar et
DovizBulteni.com - Piyasalar - Haftanın son işlem gününde Altın fiyatları 25 Ocak 2019
Posted in Altın

Haftanın son işlem gününde Altın fiyatları – 25 Ocak 2019

Haberin Devamı
DovizBulteni.com - Ekonomi - İngiltere'deki işsizlik oranı, 2018 4'üncü çeyreğinde %4 seviyesini korudu
Posted in Ekonomi

İngiltere’deki işsizlik oranı, 2018 4’üncü çeyreğinde %4 seviyesini korudu

Haberin Devamı
DovizBulteni.com - Ekonomi - AB'den MasterCard'a 570 milyon Euro para cezası
Posted in Ekonomi

AB’den MasterCard’a 570 milyon Euro para cezası

Haberin Devamı
DovizBulteni.com - Gündem, Ekonomi, Piyasa, Politika, Döviz - Rusya muhtemel 2018 büyüme tahminini düşürecek
Posted in Ekonomi

Rusya muhtemel 2018 büyüme tahminini düşürecek

Haberin Devamı
DovizBulteni.com - Gündem, Ekonomi, Piyasa, Politika, Döviz - Çevre Koruma Harcama İstatistikleri, 2017- TÜİK
Posted in Ekonomi

Çevre Koruma Harcama İstatistikleri, 2017

Haberin Devamı