İstatistiklerle Yaşlılar, 2018

DovizBulteni.com - İstatistiklerle Yaşlılar, 2018
Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2014 yılında 30,7 iken 2018 yılında 32 oldu. Ortanca yaş 2018 yılında erkeklerde 31,4, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti.
Hayat Tabloları, 2015-2017 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75,3 yıl ve kadınlar için 80,8 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.
Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014 yılında %11,8 iken bu oran 2018 yılında %12,9’a yükseldi.
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2018 yılında %18,3 ile Sinop oldu. Bu ili %17,1 ile Kastamonu, %15,7 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise %3,2 ile Şırnak ve Hakkari oldu. Bu illeri %3,8 ile Van ve Şanlıurfa izledi.
Yaşlı nüfusun %0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2018 yılında 5 bin 202 oldu. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 701 kişi ile İstanbul, 272 kişi ile Giresun ve 263 kişi ile Ankara iken en az yaşlıya sahip iller ise sırasıyla 4 kişi ile Ardahan ve Bayburt, 6 kişi ile Bartın ve 7 kişi ile Edirne oldu.
Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2013 yılında %23,9 iken 2017 yılında %19,6’ya düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, 2017 yılında yaşlı erkeklerin oranından 4,3 kat fazla olduğu görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı %29,6 iken yaşlı erkeklerin oranı %6,8 oldu.
Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2018 yılında %1,2’sinin hiç evlenmemiş, %83,5’inin resmi nikahla evli, %3,1’inin boşanmış, %12,2’sinin eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun %2,5’inin hiç evlenmemiş, %44,8’inin resmi nikahla evli, %3,5’inin boşanmış, %49,2’sinin ise eşi ölmüş olduğu görüldü.
Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2013 yılında Türkiye geneli için %22,4 iken 2017 yılında %20,1 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2013 yılında %17,9 iken 2017 yılında %15,5 oldu.
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, 2017 yılında 15-64 yaş grubunda işgücüne katılma oranı %52,8 iken yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %12,2 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran %20,6 iken yaşlı kadın nüfusta %5,6 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının ise %2,2 olduğu görüldü.
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2017 yılında yaşlı nüfusun %68,7’sinin tarım sektöründe, %24,2’sinin ise hizmetler sektöründe yer aldığı görüldü.
Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2017 yılında ölen yaşlıların %45,1’i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %16,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise %14,2 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.
Ölüm nedeni istatistiklerine göre, Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 2013 yılında 8 bin 797 iken 2017 yılında 13 bin 601’e yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2013 yılında %3,6 iken bu oran 2017 yılında %4,6’ya yükseldi.
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki yaşlı bireylerin oranı 2014 yılı Nisan ayında %5 iken bu oran 2018 yılının aynı ayında  %17’ye yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2018 yılında %23 iken yaşlı kadınların oranı %11,9 oldu.
Haber Kaynağı: TÜİK

avatar
  Haberdar olun  
Haberdar et
DovizBulteni.com - Ekonomi - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 91 milyar 80 milyon TL'ye yükseldi
Posted in Ekonomi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 2 trilyon 91 milyar 80 milyon TL’ye yükseldi

Haberin Devamı
DovizBulteni.com - Ekonomi, Piyasa, Politika, Teknoloji, Döviz - İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney- FED, iyi nedenlerle faiz oranlarını artırıyor
Posted in Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney: FED, iyi nedenlerle faiz oranlarını artırıyor

Haberin Devamı
DovizBulteni.com - Dolar 5,4480 TL'den alıcı buluyor - 11 Mart 2019, 09-50
Posted in Döviz

Dolar 5,4480 TL’den alıcı buluyor – 11 Mart 2019, 09:50

Haberin Devamı
DovizBulteni.com - Serbest piyasada döviz kur fiyatları - 18 Mart 2019, 12-00
Posted in Döviz

Serbest piyasada döviz kur fiyatları – 18 Mart 2019, 12:00

Haberin Devamı
DovizBulteni.com - Piyasalar - Küresel piyasalarında odağında bugün, ECB'den gelecek açıklamalar yer alacak - 19 Şubat 2019
Posted in Piyasalar

Küresel piyasaların gözü bugün, ECB’den gelecek açıklamalarda olacak – 19 Şubat 2019

Haberin Devamı